• 50 continu-wisselende sfeerstudio's
  • bezoek onze 5000m² showroom
  • handmade in Holland sinds 1969
  • bezoek onze 5000 m² showroom
  • 50 continu-wisselende sfeerstudio's
  • handmade in Holland sinds 1969

Disclaimer

Deze website van WoonTheater B.V. is auteursrechtelijk beschermd en beschikt over een algehele copyright op enig fotomateriaal/productafbeeldingen. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van WoonTheater B.V. Het inloggen op deze website en het overigens gebruik maken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van WoonTheater B.V. in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

Deze website van WoonTheater B.V. behelst generlei aanbod van WoonTheater B.V. aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan WoonTheater B.V. tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook.

Noch door het inloggen op deze website van WoonTheater B.V. noch door het anderszins gebruik maken van deze website van WoonTheater B.V. ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met WoonTheater B.V..

WoonTheater B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. WoonTheater B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt of besteld op de website van WoonTheater B.V. of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.