• 50 continu-wisselende sfeerstudio's
 • bezoek onze 5000m² showroom
 • handmade in Holland sinds 1969
 • bezoek onze 5000 m² showroom
 • 50 continu-wisselende sfeerstudio's
 • handmade in Holland sinds 1969

WOONTHEATER PRIVACYVERKLARING & COOKIES


Wij vinden het belangrijk om je als bezoeker de best-mogelijke online winkel ervaring aan te bieden; hiervoor maken we gebruik van cookies. Daarnaast is uiteraard ook je privacy voor ons van groot belang. Wij houden ons hierin dan ook aan de privacywetgeving, wat bekend dat al je gegevens veilig bij ons zijn en we deze op een nette en transparante manier gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met welke van uw gegevens.


Heb je toch nog vragen? Of wil je nog specifieker weten welke gegevens we bijhouden en/of opslaan, neem dan gerust contact met ons op.


COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Deze zijn zowel voor jou als gebruiker, als voor ons erg handig: dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Daarnaast kunnen wij aan de hand van deze gegevens zien hoe je gebruik maakt van onze website en of je bijvoorbeeld kunt vinden wat je zoekt. Aan de hand van deze verzamelde gegevens kijken wij vervolgens of we ervoor kunnen zorgen dat onze website bij je volgende bezoek nóg soepeler kan werken en beter op uw wensen aansluit.


Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Met functionele cookies zorgen we ervoor dat de website goed en functioneel werkt en met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.

Met alle bedrijven die cookies plaatsen op onze website hebben wij duidelijke en transparante afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Ondanks deze afspraken hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.


Wil je deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan je cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.


STATISTIEKEN EN PROFILERING

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken zijn wij continu bezig met het verbeteren van onze dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over je te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy ten aller tijde respecteren. Wil je liever geen gebruik maken van deze gepersonaliseerde en afgestemde omgeving? Dan kun je dit aangeven in de cookie-banner op onze website.


CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Via het contactformulier kun je gemakkelijk contact met ons opnemen om bijvoorbeeld vragen te stellen en/of een aanvraag te doen. Hiervoor gebruiken wij het ingevulde e-mailadres en naam. Deze hebben wij nodig om contact met op te nemen en/of een reactie te geven op het ingevulde contact-formulier. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier en/of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Daarnaast kun je je via de website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen: iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een afmeldlink aan de onderkant van de pagina. Het e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees en deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement hebt opgezegd.


Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je zich eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.


Hiervoor gebruiken wij je ingevulde naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht (voor de aanhef), factuuradres/afleveradres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van de door jouzelf gegeven toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven.


Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. 


Word je klant?

Wanneer je bij ons klant wordt, gebruiken wij je persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.


Hiervoor gebruiken wij de opgegeven naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht (voor de aanhef), factuuradres/afleveradres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).


AFHANDELEN BESTELLING

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze zo soepel mogelijk af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan ook aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van de desbetreffende bank.


Voor het afhandelen van je bestelling ontvangen en gebruiken wij de volgende gegevens: je betaalmethode, NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats), geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres/afleveradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met elkaar sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat de bestelling is afgerond en bewaren deze aansluitend zeven jaar gearchiveerd in verband met de wettelijke bewaarplicht.

RECLAME

Wij willen je graag op de hoogte houden over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail, social-media en in uitzonderlijke gevallen per post. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief en/of nieuwsbrief staat hoe dat moet en daarnaast bevat elke e-mail een afmeldlink.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen we soms derden in. We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Voorbeelden zijn: onze IT-dienstverleners die ons ondersteunen bij problemen, marketingpartijen die ons helpen met onze marketing, bezorgpartners die goederen leveren of dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie. Ondersteunende partijen krijgen alleen toegang tot persoonsgegevens als zij een dienst leveren namens ons.


Wij maken gebruik van diverse programma’s voor analytische en marketingdoeleinden. Op onze website zijn social media buttons en koppelingen opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten (denk hierbij aan: YouTube, LinkedIn, Facebook, Hotjar, en Google Ads), na goedkeuring, mogelijk uw persoonsgegevens. Zij zorgen ervoor dat advertenties zo veel mogelijk interessante en/of leuke aanbiedingen bevatten of hebben deze nodig om te kunnen leveren wat er is gekocht/besteld. Dit kan alleen nadat je hier toestemming voor hebt gegeven via onze cookiemelder. Deze toestemming kun je later altijd weer intrekken. Je leest hier meer over in onze cookieverklaring en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen gegevens nooit aan derden.


Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie (denk hierbij aan Google Analytics en Youtube). Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen altijd eerst om toestemming voordat zij enige gegevens krijgen.


BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom nemen wij om ieders privacy te beschermen, de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer, ook wel SSL) waarmee alle informatie tussen een bezoeker en onze website wordt afgeschermd wanneer er persoonsgegevens worden ingevoerd


WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de bovenstaande datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

INZAGE, WIJZIGEN, VERWIJDEREN EN DATAPORTABILITEIT VAN UW GEGEVENS

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij precies hebben, mag je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt bovendien in deze altijd de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • Intrekken van toestemming

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 • Een overzicht ontvangen van uw afgenomen producten in een csv bestand

Let op dat je tijdens het aanvragen van een aanpassing of verwijdering altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


KLACHT INDIENEN

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je ten aller tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

WoonTheater B.V.

Hoolweg 1, 4021 CN in Maurik

klantenservice@woontheater.com

0344 - 691316


Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door Cookieverklaring - CookieFirst.


Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het Cookieverklaring - CookieFirst.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.


Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.


CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

  Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt